• Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk (parfum, bierflesjes e.d.) en verboden middelen. Gekochte consumpties mogen niet van het festivalterrein af.
 • Het verhandelen van illegale middelen zoals drugs is ten strengste verboden.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Er kan om legitimatie gevraagd worden.
 • Slag, steek, of vuurwapens en daarop lijkende voorwerpen (zoals zakmessen, schroevendraaiers, leathermans en kurkentrekkers) zijn ten strengste verboden. Alle materialen, die als zodanig worden aangezien, worden direct in beslag genomen en niet meer geretourneerd. Personen die slag, steek, of vuurwapens bij zich hebben worden overgedragen aan de politie.
 • Dieren zijn verboden op het terrein.
 • Bij betreding van het evenement stemt u er mee in, dat u op beeld- en / of geluidsdragers kunt worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Bezoekers die zich schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racistische en/of discriminerende opmerkingen worden verwijderd en overgedragen aan de politie.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Er is een EHBO-post op terrein. Het EHBO-Team biedt hier de gehele dag professionele hulp. Zie je anderen die hulp nodig hebben? Waarschuw zo snel mogelijk de beveiliging, Zij staan in direct contact met de EHBO.
 • Bezoekers jonger dan 14 jaar hebben geen toegang tot het festivalterrein zonder begeleiding van een volwassene (18+) die zich kan legitimeren.
 • De organisatie behoudt het recht om zonder opgaaf van reden de toegang tot het festivalterrein te weigeren.
 • U kunt bij de ingang van het festivalterrein gevisiteerd worden door de beveiligingsorganisatie.
 • Het dragen van kleding met clubuitingen is niet toegestaan.
 • Op Jolpop is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

BewarenBewaren